Stiltemonumenten als Beeldende Kunst

TWEE ONTWERPEN BEELDENDE KUNST VAN VLINDERIJNES 

Uitgewerkt door architect Cees Dellebeke en vervaardigd door Buytels Bouwbedrijf in Bergen op Zoom en Custom Parts Meedendorp in Roosendaal. Sinds medio 2021 zijn de twee Stiltemonumenten geschonken aan SCB Zoom- en Zegestede middels een stichting die is opgeheven.

Stiltemonument Roosendaal

In de urnentuin van Zegestede in Roosendaal, staat een tweede Stiltemonument. Deze is groter gemaakt dan het Stiltemonument in Bergen op Zoom, omdat het landschap in deze urnentuin hierom vraagt. Het ontwerp is ietwat anders bedacht door Vlinderijnes dan in Bergen op Zoom. In Roosendaal ziet men in het ontwerp een gezicht dat mededogen toont, als men in het object zit op de speciaal gemaakte bank van accoya hout, en van bovenaf is ook een gezicht(je) zichtbaar als smiley door het transparante dak met sterretjes. Ook hier staat een kunstwerk van Josephine Wall centraal als verbeelding voor een stukje hemelrijk.

In Bergen op Zoom is het ontwerp van Vlinderijnes verder vormgegeven en uitgewerkt door architect Cees Dellebeke en gerealiseerd door Buytels Bouwbedrijf.

Adres Stiltemonument Bergen op Zoom: Mastendreef 5, urnentuin crematorium Zoomstede

Foto van Claudia Koole bij haar ontwerp Stiltemonument Bergen op Zoom - copyright Corné de Weert - maart 2023

Foto van Claudia Koole bij haar ontwerp Stiltemonument Bergen op Zoom – copyright Corné de Weert – maart 2023

In Roosendaal is het ontwerp van Vlinderijnes aangepast met extra elementen, gelet op de twee gezichten op de grond en van bovenaf, naar de vormgeving en uitwerking van architect Cees Dellebeke en gerealiseerd door Custom Parts Meedendorp.

Adres Stiltemonument Roosendaal:  Rucphensebaan 93, urnentuin crematorium Zegestede. Meerjarenverslag 2017-2020 is gereed in de winter van 2020 voor sponsoren.

Het Stiltemonument Roosendaal in aanleg, nog zonder groenaankleding.

Het Stiltemonument Roosendaal in aanleg, nog zonder groenaankleding.

Stiltemonument Bergen op Zoom met een dak van stevig zeil tegen vallende takjes en bladeren in het bosgebied van urnentuin Zoomstede.
Stiltemonument Bergen op Zoom met een dak van stevig zeil tegen vallende takjes en bladeren in het bosgebied van urnentuin Zoomstede.

http://www.zuidwestfm.nl/video/5727/stiltemonument-in-bergen-op-zoom-geopend

Bovenstaande video is een nieuwsweergave van ZuidWest TV over de onthulling van het Stiltemonument in Bergen op Zoom op vrijdag 24 mei 2019.

Historie vanaf 2015 en onthulling in 2019

Eind 2015 werd Elysium Foetus gepresenteerd bij SCB Zoom- en Zegestede. Het idee van Vlinderijnes Design&Storytelling om een kijkwand met bankjes, voor een intiem samenzijn en (h)erkenning van een wereld van te vroeg gestorven kinderen, te ontwikkelen is verder uitgewerkt door architect Cees Dellebeke die er een Stiltemonument van maakte. In maart 2017 is speciaal de stichting Stiltemonumenten opgericht waarbij Claudia Koole voorzitter (onbezoldigd) werd. Op vrijdag 24 mei 2019 werd het eerste Stiltemonument in Nederland onthuld in de urnentuin van crematorium Zoomstede in Bergen op Zoom. Belangrijke sponsoren hierbij zijn Dr. C.J. Vaillantfonds, Bravis Ziekenhuis, Rabobank Coöperatiefonds en Meeussen Fonds Bergen op Zoom.