Ambassadeur

logo-bluebg

Sinds 17 juni 2016 is Vlinderijnes Design & Storytelling ambassadeur van het Landelijk Expertisecentrum Sterven.

“Wij zien een samenleving voor ons die aanvaardt dat sterven onderdeel is van het leven. Wie de weerstand tegen sterven laat varen en het hele leven, met hoogte- en dieptepunten en met teleurstelling en succes, omarmt zal een stuk gelukkiger leven: minder angstig en krampachtig, meer open en bewust. Wij zetten ons in voor een stervenscultuur in Nederland gebaseerd op inzicht en vertrouwen.”

“Aan de basis ligt het uitgangspunt dat sterven een kostbaar en wezenlijk proces is van ieder mens en de vraag hoe we daar bewust(er) mee om kunnen gaan.” 

Meer informatie treft u aan op de volgende link:

Homepage